TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN HÀ NỘI
TỰ GIỚI THIỆU

            Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội. Trung tâm ra đời ngày 28 tháng 6 năm 1989
Qua 25 năm xây dựng và phát triển Trung tâm đã mang các tên gọi khác nhau;
Từ tháng 6/1989 đến tháng 6/1991   :   Văn phòng Giao dịch và Giới thiệu việc làm
Từ tháng 6/1991 đến tháng 5/1993   :  Trung tâm Giao dịch và giới thiệu việc làm
Từ tháng 5/1993 đến tháng 11/1997:  Trung tâm Xúc tiến việc làm Thanh niên Hà Nội
Từ tháng 11/1997 đến tháng 6/2007:  Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Hà Nội
Từ tháng 6/2007 đến tháng 8/2014  :  Trung tâm Giới thiệu việc làm Thanh niên Hà Nội
Từ tháng 8/2014 theo quyết định số 605 ngày 28/6/2014
của Ban bí thư TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với tên gọi:
 Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Hà Nội

           Mặc dù nhiều lần thay đổi tên gọi nhưng cán bộ Trung tâm luôn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động tìm tòi học hỏi, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương thức hoạt động để góp phần tích cực vào sự nghiệp giải quyết việc làm cho Thanh niên Thủ đô.


1. Giới thiệu hoạt động Dịch vụ việc làm.

          Cung ứng lao động và Giới thiệu việc làm là nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Hà Nội. Từ những ngày đầu đi vào hoạt động, hoạt động Dịch vụ việc làm tuy còn mới mẻ và còn nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ nhân viên Trung tâm đã phát huy thế mạnh của mình trong công tác vận động Thanh niên với tinh thần dám nghĩ, dám làm, vừa học vừa làm để đúc rút kinh nghiệm. Trong những năm qua bằng thực tiễn hoạt động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Hà Nội đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, giới thiệu và cung ứng lao động. Trung tâm đã có mối quan hệ thường xuyên với hơn 600 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trong và ngoài địa bàn Thành phố Hà Nội.

2. Giới thiệu hoạt động dạynghề

           Dạy nghề là một quyền của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Hà Nội, hoạt động dạy nghề của Trung tâm được hình thành nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của Thanh niên muốn học nghề ngắn hạn để nhanh chóng tìm cho mình một việc làm.

           Qua nhiều năm được sự quan tâm đầu tư của nhà nước, Trung tâm đã từng bước xây dựng được một cơ sở vật chất thiết bị dạy nghề phù hợp khá hiện đại tương đối đầy đủ đáp ứng được yêu cầu đào tạo ngắn hạn với nhiều ngành nghề phù hợp với thị trường lao động và người học.

            Hoạt động nghiên cứu khoa học cũng là một thế mạnh của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Hà Nội. Trong những năm qua Trung tâm đã được giao hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố. Các đề tài này đã góp thêm những luận cứu khoa học, các luận giải xác đáng, các giải pháp khả thi để Trung tâm kiến nghị với các cơ quan quản lý có thẩm quyền tạo điều kiện đối với các hoạt động dịch vụ việc làm, dạy nghề, tư vấn hướng nghiệp cho Thanh niên Thủ đô . Qua 25 năm xây dựng và phát triển Trung tâm đã tổ chức thực hiện hoạt động tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, cung ứng lao động cho hàng vạn người.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Hà Nội ngày càng trở thành địa chỉ thân thiết của lao động trẻ và chủ sử dụng lao động.

         Trung tâm đã được Đảng và Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý Huân Chương lao động Hạng Ba năm 2009

3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm

  • ·Giám Đốc: Nguyễn Thị Ngọc Trinh

Điện thoại : 043.8283085

Email        : nguyenngoctrinh62@gmail.com

  •  Phó Giám Đốc : Hoàng Anh Tuấn

Điện thoại : 043.8250889

Email        : hoanganhtuan58@gmail.com

  • Phó Giám đốc  : Nguyễn Hải Bằng 

  Điện thoại : 043 8268324

  Email : nguyenhaibang79@gmail.com

  • Phòng Hành Chính

 Điện thoại : 043.8250651

  Email        : phonghanhchinh88@gmail.com

  • ·Phòng Dạy Nghề

           Điện thoại : 043.8246213

         Email        : phongdaynghe88@gmail.com

  • ·Văn phòng Dịch vụ việc làm số I

Điện thoại : 043.9282650

Email        : dichvuvieclam1@gmail.com

  • ·Văn phòng Dịch vụ việc làm số II

Điện thoại : 043.8284156

        Email        : vpgioithieuvieclam@gmail.com

Website: vieclamthanhnien.vn

Email: vieclamthanhnien8688@gmail.com